E-mail: info@aendtotaal.nl

Tel: + 31 (0) 313 630800

  
  

Assessments

Wat gisteren nog nieuw was, is vandaag veranderd. De samenleving staat niet stil. Dit heeft directe invloed op een ieder in de samenleving. Indien bedrijven en instellingen succesvol willen zijn zullen zij op veranderingen moeten anticiperen. Dit zijn continue processen waar de moderne mens tegenwoordig mee te maken krijgt.

Dit vergt een behoorlijke inspanning van alle betrokkenen. Zolang het gaat om aanschaf van materiaal en beheersbaar houden van kosten of het verbeteren van het product dan is het vaak redelijk overzichtelijk. Echter als men veranderingen moet doorvoeren in de taken en bevoegdheden van mensen wordt het vaak een stuk lastiger. Mensen zijn geen machines die we even kunnen verplaatsen of even opnieuw kunnen instellen met een nieuwe taak. Mensen hebben een bepaalde persoonlijkheid. Deze is op ongeveer 21 jarige leeftijd wel gevormd. Persoonlijkheden kun je niet meer ingrijpend veranderen. Dit heeft de wetenschap inmiddels wel bewezen. Echter de manier van omgaan met persoonlijkheden kan met de juiste tools succesvol zijn.

Moderne succesvolle organisaties kenmerken zich door veranderingsgezindheid. Het inspireren en motiveren van mensen blijkt hierbij doorslaggevend. Telkens het beste uit jezelf en anderen halen. Maar tegelijk zorgen voor een evenwichtige samenwerking tussen medewerkers onderling. Een organisatie is zo sterk als de mensen die er werkzaam zijn. Met andere woorden de juiste mens op de juiste plaats is van essentieel belang. Een moderne manager weet dat het Human Capital in de organisatie van onschatbare waarde is.

 “De juiste mens op de juiste plaats” is dus dé garantie voor succes. Maar hoe weet je nu of het de juiste mens is, of dat de gewenste ontwikkeling ook werkelijk plaats vindt? A&D beschikt als gecertificeerde instelling over de tools en de expertise die internationaal erkenning genieten op het gebied van:

 1. Persoonlijke profiel analyse (PPA), deze methode zal op objectieve wijze hierin inzicht verschaffen.
 2. Analyseren van team profielen (ATP), deze methode geeft inzicht in de mens in uw team ten opzichte van de bestaande teamcultuur, de mogelijke teamcultuur en de eventuele verschillen. Tevens worden er persoonlijke analyses gemaakt van de teamleden.
 3. Specifieke taak analyse (STA), deze methode geeft inzicht in de persoonlijke eigenschappen in relatie tot een specifieke functie of takenpakket. Het persoonlijkheidsprofiel wordt dan vergeleken met het functieprofiel. Op deze wijze kan objectief worden gekeken of de eigenschappen op elkaar aansluiten.

Deze methoden bieden in korte tijd verdergaande inzichten in de wijze waarop mensen functioneren. Managers kunnen deze informatie direct toepassen zowel voor hen zelf alsmede voor de overige mensen in de organisatie en natuurlijk daarbuiten. Zij beschikken hiermee over nieuwe leiderschapscompetenties. De bestaande formules moeten we hierbij natuurlijk niet vergeten, maar deze aanpassen aan de eisen van het hedendaagse leidinggeven.

A&D biedt dus managementtools (systemen) aan die tot doel hebben de mens in de organisatie optimaal tot ontplooiing te laten komen.

Let op de genoemde systemen zijn er niet op gericht om iemands cognitieve vaardigheden in beeld te brengen

Hoe werkt het?
A&D maakt in uw opdracht de nodige analyses van personen of teams in uw organisatie. De reden of het doel moet natuurlijk van tevoren duidelijk zijn. De analyses kunnen op verschillende wijze en met eventuele aangepaste diepgang aangewend worden.

De meest voorkomende is de PPA of wel de Persoonlijke Profiel Analyse. De persoon of personen in kwestie wordt gevraagd om een analyseinstrument in te vullen via een soort vragenlijst. Dit dient te geschieden binnen een bepaald tijdsbestek. Het is belangrijk voor de betrouwbaarheid van het instrument om dit onder tijdsdruk te doen. Het invullen van het analyseinstrument kan eventueel online gebeuren, dit kan kostenbesparend werken.

Vervolgens worden de gegevens verwerkt in een aantal conclusies. Aan de hand van deze conclusies worden interviewvragen opgesteld voor de persoon in kwestie. Vervolgens zal er aan de hand van deze vragen een interview worden afgenomen. De uitkomst van het analyseinstrument en het interview samen zullen door een gecertificeerde deskundige verwerkt worden in een rapport. Dit rapport geeft op objectieve wijze inzicht in het persoonlijkheidsprofiel van de persoon in kwestie. Zo worden de sterke en unieke kwaliteiten die een persoon bezit in beeld gebracht. Tevens geeft het inzicht in waar mensen zich nog zouden kunnen ontwikkelen. Verder wordt het ook duidelijk wat het potentieel van een persoon inhoudt.

Bij het analyseren van teams (ATP) of specifieke analyses (STA) zal steeds de PPA centraal staan. De interpretatie van de gegevens zullen echter op maat in de rapportage verwerkt worden.   

A&D maakt hierbij gebruik van al lang bestaande psychologische wetenschappelijk erkende inzichten, die sinds de jaren 20 van de vorige eeuw, internationaal erkenning genieten en als zodanig toegepast worden.

Wat kan ik ermee?

Betrokken mensen krijgen meer inzicht in hun (eigen) functioneren. Managers en leidinggevenden krijgen meer inzicht in hun teamleden. Ja, ook in die lastige medewerker, klant of collega. Wat hierbij vooral belangrijk is, is dat er in het rapport praktische tools worden aangereikt om het samenwerken met de betrokken persoon te vergemakkelijken. Het rapport verschaft informatie die voor verschillende doeleinden te gebruiken zijn. Te weten:

 • conflicten oplossen
 • betere teams opbouwen
 • vertrouwen opbouwen
 • prestaties verbeteren
 • onderhandelen over compromissen
 • verschillen begrijpen
 • gemeenschappelijke visie creeëren
 • communicatie verbeteren
 • effectiever leidinggeven
 • reacties van anderen beïnvloeden
 • je zwakke punten compenseren
 • steun voor je ideeën krijgen

Verder kan de informatie uit het rapport gebruikt worden voor loopbaanbegeleiding/ontwikkeling, werving en selectie, opleiding & training, persoonlijke en teamontwikkeling, veranderingsprocessen, leiderschapsonderzoek, verbeteren teamprestaties, sales verhogen, enzovoorts. De toepassingen zijn te veel om allemaal op te noemen voor zowel zakelijk als privé. Kortom een mooi en praktisch instrument voor coachen en leiding geven.