E-mail: info@aendtotaal.nl

Tel: + 31 (0) 313 630800

  
  

BHV

  
Basis BHV

In de Basis BHV cursus wordt de cursist opgeleid tot een volwaardig Bedrijfshulpverlener (BHV'er). Tijdens de cursus worden de belangrijkste zaken behandeld die een relatie hebben met:

  • spoedeisende eerste hulp
  • niet spoedeisende eerste hulp
  • brandbestrijding
  • ontruiming

Een Basis BHV cursus bestaat uit ongeveer 16 lesuren die verdeeld kunnen worden over twee dagen of meerdere contactmomenten. Een basiscursus BHV wordt afgesloten met een schriftelijk examen en u moet aantonen over de praktijkcompetenties te beschikken tijdens de lessen. Een BHV cursus wordt voor hele cursusgroepen van één bedrijf op maat afgestemd op de geldende bedrijfsrisico's en procedures. Daarnaast is het mogelijk om de opleiding op locatie van uw bedrijf te verzorgen of op één van de locaties van A&D Totaal. Ook kan de BHV cursus afgesloten worden met een NIBHV examen. Kortom, veel mogelijkheden. 

A&D Totaal beschikt over docenten die veel praktijkervaring hebben in zowel het lesgeven als in de professionele hulpverleningswereld. Ook beschikt A&D Totaal over zelf opgeleide docenten die opgeleid zijn door ervaren docenten uit de praktijk. Daarnaast beschikken alle docenten over de benodigde instructeursdiploma's.

A&D Totaal geeft zowel eigen certificaten uit als certificaten van het NIBHV, het CCV (code 95) en NIKTA. Ook verzorgen wij de administratie van uw cursisten en kunnen wij u desgewenst ondersteunen m.b.v. ons eigen planningssysteem.

BHV Herhaling

Een BHV herhaling is zoals het woord het al zegt een herhalende cursus. Dit houdt in dat de cursus de belangrijkste zaken uit de basiscursus BHV herhaalt om zodoende de kennis bij te spijkeren en het BHV certificaat up to date te houden. De nadruk komt nog meer op de praktijk te liggen dan bij de basiscursus BHV. Deze cursus bestaat uit slechts acht lesuren, desgewenst verdeeld over meerdere contactmomenten of op één dag. 

 

Online BHV

Het is ook mogelijk om een het theoriedeel van de opleiding BHV online te volgen middels onze e-learning BHV module. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden en bekijk de volgende pagina voor meer informatie:

Online BHV