E-mail: info@aendtotaal.nl

Tel: + 31 (0) 313 630800

  
  

Conflicthantering

De training conflicthantering  is er op gericht om mensen extra  kennis en vaardigheden aan te leren om  in situaties waar de emoties zoals boosheid en zelfs agressie behoorlijk op kunnen lopen,  beter te kunnen hanteren. Hierbij valt te denken aan het hebben van  meningsverschillen en tegengestelde belangen. Dit soort situaties doen zich in elk mensenleven vele malen voor.  Indien mensen niet in staat zijn om hiermee op de juiste wijze om te gaan kan dit leiden tot verstoorde relaties en zelfs conflicten. Echter indien mensen hiermee op de juiste wijze omgaan leidt dit tot kansen. Hiervoor is het van belang om te weten dat er verschillende soorten conflicten bestaan en dat het van belang is om deze te kunnen herkennen.

Elk soort conflict kent namelijk zijn eigen aanpak. Herken je het soort conflict en weet je welke aanpak de beste is  dan is hanteren mogelijk en biedt dit dus kansen. Hierbij spelen de volgende zaken een rol:

  • persoonlijke eigenschappen
  • verwachtingspatroon
  • beleving van betrokkenen en de wijze van communiceren

Dit zijn zaken waar in de training uitgebreid aandacht aan wordt besteed.

Omdat conflicten zich in verschillende vormen en verschillende situaties kunnen voordoen is het van belang om van tevoren de doelstelling ofwel het te verwachte resultaat duidelijk in beeld te brengen. Het is van essentieel belang  om via een intakegesprek de training op maat op de bedrijfssituatie af te stemmen.  A&D nodigt u van harte uit voor een gesprek om de mogelijkheden in kaart te brengen voor uw specifieke bedrijfssituatie.