E-mail: info@aendtotaal.nl

Tel: + 31 (0) 313 630800

  
  

Hoofd BHV

De opleiding hoofd BHV leidt de cursist op tot iemand die de wet- en regelgeving omtrent het onderwerp BHV kent en kan vertalen in het dagelijkse beleid. Een opleiding op niveau van HBO en uitermate geschikt voor werknemers die zich dagelijks bezig houden met het onderwerp BHV, EHBO, preventie, veiligheid, arbo, risicobeheer etc. Wanneer u deze cursus succesvol doorloopt, ontvangt u het certificaat Hoofd BHV.

 

Vooropleiding:
U hoeft geen bepaald diploma in bezit te hebben om deel te kunnen nemen aan de opleiding.

 

Tijd:
De opleiding duurt drie dagen, waarvan twee dagen aaneengesloten en een dag na een periode van ongeveer achttien weken. In de tussenliggende periode moet de cursist een opdracht uitwerken: het opstellen van een stappenplan om te komen tot een BHV-organisatie voor de eigen werksituatie. Op de laatste cursusdag moet het plan worden gepresenteerd en wordt het schriftelijk examen afgelegd. Voor het uitwerken van de opdracht moet rekening worden gehouden met een studiebelasting van zestig tot tachtig uur.