E-mail: info@aendtotaal.nl

Tel: + 31 (0) 313 630800

  
  

Veilig werken op hoogte

De werkgever is volgens de Arbowet verplicht beleid te voeren op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Welzijn (VGW). Betreffende de veiligheid is een belangrijk onderdeel het opleiden van medewerkers voor de taken welke worden uit gevoerd. Dit geldt in het bijzonder voor risicovolle taken zoals het werken op hoogte. Werknemers die dergelijke risicovolle taken uitvoeren dienen hiervoor te zijn opgeleid en getraind. De Arbowet geeft aan dat boven de 2,5 meter, voorzieningen moeten worden getroffen om het risico tot vallen te minimaliseren tot aanvaardbare risico's

Tijdens de cursus komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

  • Arbo-wet: wetten, rechten en plichten;
  • Risico's en preventie
  • Draagbare klimmaterialen
  • Steigers en bouwliften
  • Hoogwerkers
  • Valbeveiliging, vangnetten en randbeveiliging

 

Er is aandacht voor zowel de theorie alsmede de praktijk waarbij het beoordelen en het veilig inzetten van klim- en steiger materiaal een belangrijk onderdeel vormt. De basiscursus duurt in principe één dag. Echter kan deze op maat uitgevoerd worden en kan indien gewenst uitgebreid worden met training op maat.

De toets bestaat uit een praktijkopdracht en een theoretisch gedeelte met een aantal meerkeuzevragen.

Bij een voldoende resultaat ontvangen de cursisten een certificaat 'veilig werken op hoogte'.