E-mail: info@aendtotaal.nl

Tel: + 31 (0) 313 630800

  
  

Werving en Selectie

A&D kan u ondersteunen bij het werven en selecteren van personeel. Wij beschikken daarvoor over de tools en expertise om via assessments, psychologische tests en selectiegesprekken de juiste persoon voor de betreffende functie te selecteren. Een goed werving- en selectieproces is strategisch belangrijk voor ondernemingen om concurrerend te blijven. Het onderscheid tussen bedrijven wordt vaak gemaakt door het talent dat aanwezig is en heeft directe gevolgen voor het bedrijfsresultaat.

Belangrijk hierbij zijn uw wensen ten aanzien van potentiële kandidaten. In overleg met u, wordt een functieprofiel opgesteld en wordt er naast vakinhoudelijke zaken ook gekeken naar persoonlijke eigenschappen en kernkwaliteiten van mensen. Daarnaast beschikt A&D ook over de mogelijkheden om ontwikkelgebieden van kandidaten in beeld te brengen. Dit is van belang bij groeifuncties om de kans op succes in de toekomst te vergroten. Hoe groot de kans is dat een bepaalde ontwikkeling bij een kandidaat ook daadwerkelijk wordt doorgemaakt is voor elke organisatie van essentieel belang. Zo zal elk traject op maat worden uitgevoerd en kan A&D geheel of op onderdelen uw werving-  en selectie proces optimaliseren.