E-mail: info@aendtotaal.nl

Tel: + 31 (0) 313 630800

  
  

Preventiemedewerker

A&D biedt voor diverse bedrijven een opleiding die een medewerker opleidt tot een preventiemedewerker. Wat houdt dit precies in? 

Sinds 7 april 2005 zijn er veranderingen in de Arbeidsomstandighedenwet doorgevoerd. Deze veranderingen betreffen de gewijzigde organisatie van de deskundige bijstand bij het arbeidsomstandighedenbeleid. Een belangrijke verplichting hierdoor is dat de werkgever zich moet laten bijstaan (op het gebied van preventie en bescherming) door deskundige werknemers. Deze werknemers, preventiemedewerkers, beschikken over de onderstaande kennis, die in deze cursus terug te vinden is:

  • De achtergrond van 'de preventiemedewerker'
  • Inhoud van de Arbowet: wat zijn de wettelijke verplichtingen?
  • De taken van de preventiemedewerker
  • De Risico Inventarisatie en Evaluatie en het plan van aanpak

De deelnemer zal na het volgen van deze cursus de wettelijke taken van de preventiemedewerker kennen en zal weten welke taken hij/zij moet uitvoeren binnen een bedrijf in de praktijk.

De duur van deze cursus is twee dagdelen.