E-mail: info@aendtotaal.nl

Tel: + 31 (0) 313 630800

  
  

RET

Wat is RET en hoe werkt het? 

R.E.T. staat voor Rationele Effectiviteits Training. Het is een methode om gedrag of emoties waar je last van hebt, om te buigen naar meer effectief gedrag of gedrag waar je geen last meer van hebt. Je leert beheersing krijgen over je emoties. De RET komt voort uit de cognitieve gedragstherapie. Cognitief betekent letterlijk 'de kennis betreffend'. RET gaat over bepaalde opvattingen die je in en/of over bepaalde situaties hebt. Gedragstraining betekent dat er wordt gewerkt aan concreet ander gedrag. Dus, geen gewroet in het verleden, maar oefenen met gedrag in het hier en nu. Opgeteld leidt dit ertoe dat je met behulp van de RET anders tegen een lastige situatie aan leert kijken, waardoor je je vanzelf anders gaat gedragen en voelen in die – voor jou lastige – situatie.

 

Doel RET 

De wijze waarop iemand tegen allerlei zaken aankijkt heeft zich gedurende zijn gehele leven langzaam ontwikkeld. Hij wordt als het ware gevoed met allerlei opvattingen, ideeën, normen, waarden, (voor)oordelen, etcetera. Het gevolg is dat gedachten bepaalde gevoelens oproepen, die weer een bepaalde handeling tot gevolg heeft. Wanneer gedachten gebaseerd zijn op verkeerde opvattingen, dan zullen de gevoelens en handelingen die daarop volgen dikwijls moeilijkheden en problemen veroorzaken. Het doel van RET is te leren die verkeerde gedachten in te zien en te corrigeren, hetgeen bevrijdend werkt. 

De methode: Je voelt wat je denkt!

 

Albert Ellis, de grondlegger van RET, gaat uit van het zogenaamde ABCDE-model:

 

  • Aanleiding, Beoordeling, Consequentie, Discussie en Effect 

 

Negatieve emoties of ineffectief gedrag komen niet voort uit bepaalde situaties; ze komen voort uit jouw eigen gedachten. Het mooie hiervan is, dat hiermee je emoties en gedrag beïnvloedbaar worden. Situaties heb je niet altijd zelf in de hand. Soms moet je nu eenmaal een voordracht of spreekbeurt houden, daar kom je niet altijd onderuit. Maar je eigen gedachten zijn enkel en alleen van jou en daarmee dus wel door jou te veranderen. 

Belangrijk bij de RET is dat het bij de gedachten gaat om INEFFECTIEVE gedachten. Gedachten die ervoor zorgen dat jij je rot voelt, of dat je gedrag vertoont waar je niet blij mee bent. Kortom, die gedachten helpen je niet verder. In tegendeel.

Het gaat er dus niet om of die gedachten goed of fout zijn, of je gelijk hebt of niet, of ze logisch zijn, of meer mensen er zo over denken. Allemaal irrelevant voor jou. Het gaat erom dat deze gedachten jou niet verder helpen, en dat je dat graag anders zou willen. Dat vormt de basis om verder te werken en jouw gedachten ter discussie te stellen, met als doel uiteindelijk toe te werken naar een ander gedrag en/of een andere emoties in zo'n situatie.

Om de basiskennis en technieken te leren zijn in de regel drie dagdelen nodig. Hierbij is het noodzakelijk omwille van de oefeningen dat er kleine groepen zijn van een even aantal. Bij voorkeur 6 maar zeker niet meer dan 8 deelnemers. De oefeningen zijn van belang om de technieken in de praktijk te beoefenen. 

Het is het beste als de dagdelen niet aaneengesloten zijn maar redelijk verdeeld zodat de cursisten tussentijds ervaringen kunnen opdoen met de kennis en de technieken van de RET methode.