E-mail: info@aendtotaal.nl

Tel: + 31 (0) 313 630800

  
  

Servicecontract

U kunt sinds kort ook een servicecontract afsluiten bij A&D om diverse dienstverlening in de veiligheidszorg te bundelen onder één contract. Zodoende wordt uw organisatie behoorlijk ontzorgd en kunt u uw aandacht richten op uw kernactiviteiten. Onder dit servicecontract wordt door A&D de volgende dienstverlening uitgevoerd:

  • A&D controleert de gebouwen van uw organisatie jaarlijks op bijzonderheden. Dit wil zeggen: A&D controleert of uw gebouw, installaties en voorzieningen aan de wettelijke eisen voldoen en waar u verbeteringen kunt aanbrengen. Dit kan ook in het beginstadium van het bouwen of een verbouwing van een gebouw plaatsvinden. Ook geeft A&D hier vrijblijvend advies over veiligheidsvoorzieningen waar u een afweging kunt maken om deze te implementeren binnen uw bedrijf.
  • A&D inventariseert uw BHV organisatie jaarlijks en geeft advies over het te voeren beleid. Dit houdt in dat A&D jaarlijks bekijkt of uw BHV organisatie voldoet aan de wettelijke eisen en of uw risico’s gedekt zijn.
  • A&D controleert uw veiligheidsplannen jaarlijks of deze nog steeds overeenkomen met de werkelijkheid en of deze voldoen.
  • A&D brengt kosteloos verbeteringen aan in deze veiligheidsplannen wanneer deze door A&D in het verleden voor uw organisatie zijn opgesteld. Ook CAD tekeningen worden aangepast, indien deze digitaal aangeleverd kunnen worden.  Zijn de plannen niet door A&D opgesteld dan verwerkt A&D haar adviezen en verbeteringen in een adviesrapport. U kunt er uiteraard ook voor kiezen om door A&D nieuwe ontruimingsplannen en bedrijfsnoodplannen op te stellen. Zodoende kunt u optimaal profiteren van het servicecontract en bent u volledig ontzorgd voor de toekomst.
  • Informatievoorziening van nieuwe richtlijnen en veranderde wetten.

Bovenstaande punten zijn vaak achtergebleven zaken in het dagelijks beleid van een organisatie. Uiteraard is dit begrijpelijk. Uw dagelijkse beleid is afgestemd op uw bestaansrecht. Echter is het niet acceptabel dat zich calamiteiten voordoen en uw organisatie mankementen vertonen die van tevoren inzichtelijk gemaakt hadden kunnen worden. Er zijn verschillende voorbeelden te noemen van organisaties die niet goed voorbereid waren op eventuele calamiteiten die zich voor hadden kunnen doen. Er zijn voorbeelden te noemen zoals  ‘de Schipholbrand’. Bij ‘de Schipholbrand’ zijn veel onnodige doden en gewonden gevallen. Mensen die gered hadden kunnen worden als er meer energie in het veiligheidsbeleid gestoken werd. Misschien had dit wel voorkomen kunnen worden.

Laten we hopen dat uw organisatie nooit met een dergelijke calamiteit te maken krijgt. Maar laat uw organisatie voorbereid zijn wanneer er onverhoopt toch iets misgaat.

Hoe werkt het?

U sluit bij A&D een servicecontract af voor de duur van één jaar, drie jaar of vijf jaar. Ingaand op de datum van ondertekening van het contract. Gedurende de duur van het contract onderzoekt A&D de bovengenoemde punten en kunt u uiteraard alle medewerking en advies van ons verwachten omtrent deze zaken. Het contract wordt telkens op de sluitingsdatum verlengd met wederom één jaar tenzij uw organisatie heeft aangegeven om het servicecontract (tijdelijk) te stoppen. Opzich begrijpelijk wanneer er blijkt dat er tijdens de voorgaande inspecties is gebleken dat uw organisatie goed voorbereid is op een mogelijke calamiteit. A&D wil altijd een meerwaarde zijn en geen producten of diensten verkopen wanneer dit niet nodig is. Houdt u er echter altijd rekening mee dat richtlijnen en wetten kunnen veranderen en dat uw bedrijfssituatie ook kan veranderen. Denk bijvoorbeeld aan uitbreiding van uw bedrijfspanden, veranderingen in uw personeelsbestand en groei van uw bedrijf.

Sluit zo snel mogelijk een contract af en profiteer van een mogelijke korting.

Kosten voor het servicecontract zijn op aanvraag.